SIA "Ekspress Ādaži"

Muižas iela 37,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Latvija
+371 67113322
ekspressadazi@inbox.lv
  

 

6855 Rīga-Kalngale-Carnikava-Kadaga


Nr.p.k.

Pieturu kods

Tarifa pieturas

Attālums, km
No maršruta sākuma

Līdz nākamajai pieturai
1

6668

Rīga ( pie SAO)

 

6,6

12

8687

Sarkandaugava

6,6

10

0,80

2


3

7160

Carnikavas pagriezens

16,6

3

0,85

0,80

3

4

4289

Kalngale

19,6

3,9

1,10

1,00

0,55

4
5

4290

Garciems

23,5

5,5

1,35

1,15

0,70

0,55

56

4292

Carnikava

29

1,3

1,50

1,40

1,00

0,70

0,55

6


7

4294

Dārziņi

30,3

4

1,50

1,40

1,00

0,70

0,55

0,55

7

8

4060

Siguļi

34,3

5,6

1,60

1,50

1,20

1,00

0,85

0,55

0,55

8
9

9572

Ādaži

39,9

1

1,70

1,60

1,35

1,10

0,95

0,60

0,60

0,55

910

8683

Ādažu skola

40,9

2,7

1,70

1,60

1,35

1,10

0,95

0,60

0,60

0,55

0,55

10


11

7885

Kadaga

43,6

1,80

1,70

1,50

1,30

1,10

0,70

0,70

0,55

0,55

0,55

11

 

 

6826 Rīga-Garkalne-Vangaži


Nr.p.k.

Pieturu kods

Tarifa pieturas

Attālums, km
No maršruta sākuma

Līdz nākamajai pieturai
1

6668

Rīga ( pie SAO)

 

10,2

12

7572

Jugla

10,2

3,7

0,80

2


3

4085

Autoserviss

13,9

9

0,80

0,70

3

4

4296

Garkalne

22,9

1,8

1,30

1,00

0,85

4
5

7633

Garkalne 2

24,7

11,6

1,30

1,00

0,85

0,55

56

9162

Rūpnīca

36,3

2

1,50

1,35

1,20

0,90

0,90

6


7

4090

Vangaži

38,3

1,50

1,35

1,20

0,90

0,90

0,55

7

 

 

6824 Rīga-Ādaži-Carnikava


Pieturu kods

Tarifa pieturas

Attālums, km


No maršruta sākuma

Līdz nākamajai pieturai


6668

Rīga ( pie SAO)

 

10,2

1

7572

Jugla

10,2

3,7

0,80

2
4085

Autoserviss

13,9

3,5

0,80

0,70

34051

Mežsargs

17,4

2,3

1,00

0,80

0,55

4


4054

Baltezers

19,7

0,5

1,10

0,85

0,70

0,55

5

4055

Kapsēta

20,2

3,2

1,10

0,85

0,70

0,55

0,55

6
9572

Ādaži

23,4

1

1,30

1,00

0,85

0,70

0,55

0,55

78683

Ādažu skola

24,4

2,7

1,30

1,00

0,85

0,70

0,55

0,55

0,55

8


7885

Kadaga

27,1

3,9

1,40

1,10

0,90

0,80

0,70

0,70

0,55

0,55

9

5004

Ādaži

31

1,8

1,30

1,00

0,85

0,70

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

10
9484

Ādažu muiža

32,8

4,6

1,30

1,00

0,85

0,70

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

114060

Siguļi

37,4

4,4

1,60

1,30

1,15

1,00

0,85

0,85

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

12


4292

Carnikava

41,8

1,60

1,30

1,15

1,00

0,85

0,85

0,60

0,60

0,70

0,60

0,60

0,55

13

 

6822 Rīga-Ādaži-Podnieki-Garkalne

Pieturu kods

Tarifa pieturas

Attālums, kmNo maršruta sākuma

Līdz nākamajai pieturai6668

Rīga ( pie SAO)

 

10,2

1


7572

Jugla

10,2

3,7

0,80

2

4085

Autoserviss

13,9

3,5

0,80

0,70

3
4051

Mežsargs

17,4

2,3

1,00

0,80

0,55

44054

Baltezers

19,7

0,5

1,10

0,85

0,70

0,55

5


4055

Kapsēta

20,2

3,2

1,10

0,85

0,70

0,55

0,55

6

9572

Ādaži

23,4

1

1,30

1,00

0,85

0,70

0,55

0,55

7
8683

Ādažu skola

24,4

2,7

1,30

1,00

0,85

0,70

0,55

0,55

0,55

87885

Kadaga

27,1

5,3

1,40

1,10

0,90

0,80

0,70

0,70

0,55

0,55

9


5013

Podnieki

32,4

5,6

1,40

1,10

0,90

0,80

0,70

0,70

0,55

0,55

0,55

10

4100

Garkalne

38

7,5

1,50

1,25

1,05

0,90

0,75

0,75

0,55

0,55

0,55

0,55

11
5014

Alderi

45,5

2,5

1,50

1,25

1,05

0,90

0,75

0,75

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

125013

Podnieki

48

3

1,40

1,10

0,90

0,80

0,70

0,70

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

13


5004

Ādaži

51

1,30

1,00

0,85

0,70

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

14 

6821 Rīga-Ādaži-Kadaga

Nr.p.k.

Pieturu kods

Tarifa pieturas

Attālums, kmNo maršruta sākuma

Līdz nākamajai pieturai1

6668

Rīga ( pie SAO)

 

10,2

1


2

7572

Jugla

10,2

3,7

0,80

2

3

4085

Autoserviss

13,9

3,5

0,80

0,70

3
4

4051

Mežsargs

17,4

2,3

1,00

0,80

0,55

45

4054

Baltezers

19,7

0,5

1,10

0,85

0,70

0,55

5


6

4055

Kapsēta

20,2

3,2

1,10

0,85

0,70

0,55

0,55

6

7

9572

Ādaži

23,4

1

1,30

1,00

0,85

0,70

0,55

0,55

7
8

8683

Ādažu skola

24,4

2,7

1,30

1,00

0,85

0,70

0,55

0,55

0,55

89

7885

Kadaga

27,1

2,2

1,40

1,10

0,90

0,80

0,70

0,70

0,55

0,55

9


10

7888

Cits Mežaparks

29,3

3,5

1,40

1,10

0,90

0,80

0,70

0,70

0,55

0,55

0,55

10

 

5371 Rīga-Carnikava-Zvejniekciems
Nr.p.k.

Pieturu kods

Tarifa pieturas

Attālums, km


No maršruta sākuma

Līdz nākamajai pieturai


1

6668

Rīga ( pie SAO)

 

6,6

1

2

8687

Sarkandaugava

6,6

10

0,80

2
3

7160

Carnikavas pagriezens

16,6

3

0,85

0,80

34

4289

Kalngale

19,6

3,9

1,10

1,00

0,55

4


5

4290

Garciems

23,5

5,5

1,35

1,15

0,70

0,55

5

6

4292

Carnikava

29

1,3

1,50

1,40

1,00

0,70

0,55

6
7

4294

Dārziņi

30,3

3,3

1,50

1,40

1,00

0,70

0,55

0,55

78

4060

Siguļi

33,6

9,3

1,60

1,50

1,20

1,00

0,85

0,55

0,55

8


9

4063

Lilaste

42,9

4,4

2,00

1,95

1,50

1,30

1,10

0,85

0,85

0,70

9

10

4064

Inčupe

47,3

3,6

2,10

2,05

1,75

1,50

1,30

1,00

1,00

0,85

0,55

10
11

4072

Saulkrasti

50,9

6,8

2,30

2,20

1,90

1,70

1,50

1,35

1,35

1,20

0,70

0,55

1112

8549

Robežu iela

57,7

3

2,50

2,45

2,15

2,00

1,90

1,60

1,60

1,40

0,85

0,70

0,55

12


13

9571

Ziemeļblāzma

60,7

2,60

2,55

2,30

2,10

2,00

1,80

1,80

1,55

1,00

0,85

0,70

0,55

13Mēnešbiļešu cenas no 01.10.2015.

Maršruts

Brauciena cena

Viss mēnesis

Bez PVN

PVN 12%

Darba dienas

Bez PVN

PVN 12%

               

Ādaži- Rīga

1,30

66,00

58,93

7,07

44,00

39,29

4,71

Ādaži-Jugla

1,00

51,00

45,54

5,46

34,00

30,36

3,64

Ādaži-Carnikava

0,60

31,00

27,68

3,32

20,00

17,86

2,14

Ādaži -Kadaga

0,55

28,00

25,00

3,00

19,00

16,96

2,04

Ādaži -Mežsargs

0,70

36,00

32,14

3,86

24,00

21,43

2,57

Kadaga -Rīga

1,40

71,00

63,39

7,61

48,00

42,86

5,14

Kadaga -Jugla

1,10

56,00

50,00

6,00

37,00

33,04

3,96

Kadaga -Carnikava

0,70

36,00

32,14

3,86

24,00

21,43

2,57

Kadaga -Autoserviss

0,90

46,00

41,07

4,93

31,00

27,68

3,32

Podnieki -Rīga

1,40

71,00

63,39

7,61

48,00

42,86

5,14

Podnieki- Jugla

1,10

56,00

50,00

6,00

37,00

33,04

3,96

Garkalne -Rīga

1,50

77,00

68,75

8,25

51,00

45,54

5,46

Garkalne - Ādaži

0,55

28,00

25,00

3,00

19,00

16,96

2,04

Baltezers -Rīga

1,10

56,00

50,00

6,00

37,00

33,04

3,96

Baltezers -Jugla

0,85

43,00

38,39

4,61

29,00

25,89

3,11

Mežsargs -Rīga

1,00

51,00

45,54

5,46

34,00

30,36

3,64

Vangaži-Rīga

1,50

77,00

68,75

8,25

51,00

45,54

5,46

Vangaži -Jugla

1,35

69,00

61,61

7,39

46,00

41,07

4,93

Vangaži-Garkalne

0,90

46,00

41,07

4,93

31,00

27,68

3,32

Garkalne (Vid.šos.)-Rīga

1,30

66,00

58,93

7,07

44,00

39,29

4,71

Garkalne (Vid.šos.)-Jugla

1,00

51,00

45,54

5,46

34,00

30,36

3,64

Carnikava(caur Ā)- Rīga

1,60

82,00

73,21

8,79

54,00

48,21

5,79

Carnikava -Jugla

1,30

66,00

58,93

7,07

44,00

39,29

4,71

Carnikava(c.Kalng.)-Rīga

1,50

77,00

68,75

8,25

51,00

45,54

5,46

Kalngale -Rīga

1,10

56,00

50,00

6,00

37,00

33,04

3,96

Siguļi - Rīga (c.Ādaži)

1,60

82,00

73,21

8,79

54,00

48,21

5,79

Siguļi - Rīga (c.Kalngali)

1,60

82,00

73,21

8,79

54,00

48,21

5,79


 
 

 
© 2018 SIA "Ekspress Ādaži" Izstrādāts: www.Websoft.lv